FestiwalIt means a great deal to me, and is a deep joy, to be able to provide financial support for the 'Welded sculpture workshop', one of the key projects of the 9 HILLS FESTIVAL in Kulm, the town where I was born. May the sculptures created here reflect the spirit of the age in which we live, and may they be seen as a symbol of the strong bond I feel with Kulm
Prof. Dr. Michael Otto, entrepreneur and Chairman of the Otto Group Supervisory Board

Perspektywy – 9 Hills Festival to trzydniowe spotkanie ze sztuką w murach średniowiecznego Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie). Wydarzenie jest wynikiem współpracy mieszkańców, którzy co roku w połowie sierpnia otwierają bramy swojego miasta (kościołów, piwnic i własnych podwórek), aby udowodnić, że Chełmno to miasto, w którym można odbyć prawdziwą podróż w czasie, a to, co tradycyjne, spotyka się w nim z tym, co współczesne.

Powstanie festiwalu ma wymiar niezwykle symboliczny. Dziewięciu wzgórzom, na których leży Chełmno, przypisano opiekę dziewięciu starożytnych muz Apolla (Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polihymnia, Thalia, Terpsichore, Urania). W rezultacie festiwal łączy w sobie różnorodne formy sztuki – Sztukę Przeszłości, Sztukę Miłości, Sztukę Przestrzeni, Sztukę Ruchu, Sztukę Życia, Sztukę Widzenia, Sztukę Radości, Sztukę Słyszenia i Sztukę Fantazji, scala wydarzenia z dziedziny teatru, filmu, muzyki, fotografii, historii, fantastyki, street artu i tańca.

Wydarzenia rozgrywające się podczas festiwalu wpisane są w przestrzeń i architekturę miasta. Dla mieszkańców i turystów to okazja do odkrycia miejsc na co dzień niedostępnych, a dla tych, którzy je znają, spojrzenie na nie z nowej perspektywy. Podczas festiwalu podwórka Starego Miasta zamieniają się w warsztaty sztuki, stają obszarem działań społecznych i animacyjnych. Działania artystyczne (m.in. wystawy, koncerty i spektakle) wprowadzane są do kościołów i piwnic. Część z nich rozgrywa się w plenerze. Chełmno na trzy dni zamienia się w MIASTO SZTUKI.

W realizację przedsięwzięć, oprócz zapraszanych artystów, angażowani są wolontariusze i lokalni animatorzy. Mieszkańcy uczestniczą w projektowaniu i realizacji działań, udostępniają prywatną przestrzeń na miejsce rozgrywania się inicjatyw artystycznych. Forma festiwalu, skupiona zwłaszcza na przedsięwzięciach z zakresu animacji kultury, umożliwia im również aktywny odbiór inicjowanych działań.

Festiwal dzięki realizowanym działaniom artystycznym oraz spotkaniom z twórcami staje się źródłem rozwoju naszej wspólnej PERSPEKTYWY. Pozwala na ukazanie Chełmna w nieznanej dotąd odsłonie i na wydobycie potencjału tkwiącego w jego średniowiecznych murach.

Liczymy na to, że Perspektywy – 9 Hills Festival na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń z kręgu sztuki i przyczyni się do zdynamizowania znaczenia Chełmna na kulturalnej mapie kraju. Jeżeli chcieliby Państwo włączyć się w realizację wspólnej idei wydarzenia, serdecznie zapraszamy.

Perspektywy — 9 Hills Festival

tak bawiliśmy się w poprzednich edycjach: